BEAM SPLITTER - Scandi tour 201713.11 - 26.11

13.11 tba
14.11 tba
15.11 Brötz (Gøteborg)
16.11 Music academy (Gøteborg)
21.11 Blow out (Oslo)
24.11 Fresh sounds (Kristiansand)
25.11 Nonfigurativ musikk (Tønsberg)
26.11 Sølvsalen, Krona (Kongsberg)
27.11 tba
28.11 tba

 


www.beamsplitter.org